MINDFULNESS VOOR DE DOCENT

MINDFULNESS VOOR DE DOCENT

Veel docenten ervaren stress op het werk. In het onderwijs komen burn-out klachten veel voor, 1 op de 5 docenten krijgt hiermee te maken. Er is een verband tussen leraren met een burn-out en gestreste leerlingen, dat blijkt uit onderzoek van de University of British Colombia.

Onderzoek onder docenten die een 8-weekse Mindfulness training volgden toont aan dat Mindfulness helpt om minder stress te ervaren en genuanceerder over stressvolle situaties te denken. Het helpt ook in de dagelijkse lespraktijk, vooral waar het de organisatorische aspecten van het omgaan met de klas betreft, zoals aandacht krijgen en orde houden.

Verder is het interessant dat er samenhang is tussen vermindering van gevoelens van stress bij de docenten en de manier waarop zij met hun klas omgaan. Daarmee biedt Mindfulness volgens de onderzoekers een interessante vorm van professionele ontwikkeling van docenten, die op een breed vlak positieve effecten kan hebben. (Flook et al., 2013).

Mindfulnessmentor biedt een op Mindfulness gebaseerd uniek professioneel live online leerprogramma: “Mindful bij de les (blijven)”. Het is specifiek ontworpen voor docenten met als doel de persoonlijke effectiviteit en veerkracht te verhogen. Gevolg is dat stress veel minder vat krijgt en de vitaliteit en professionele duurzaamheid toeneemt.

LIVE ONLINE PROGRAMMA
"Mindful bij de les (blijven)”
is een wetenschappelijk onderbouwd 8 weekse minfulnesstraining toegespitst op docenten. In deze training doorloop je niet alleen het gehele mindfulness programma, maar in elke fase is er ook een koppeling met de docentgerichte activiteiten die bij de betreffende fase horen.De training is gevuld met handige tips en trucs die je meteen kan toepassingen in de klas. Je eigen lesprogramma kan je gewoon blijven volgen, maar we voegen er een snufje mindfulness aan toe. Hierdoor blijven de studenten beter bij de les en kan jij meer uit je programma halen.

We gaan niet alleen in op mindfulle lestechnieken, maar ook sociale elementen zoals de sfeer in de klas en het vroegtijdig signaleren van stress en problemen bij studenten (en bij jezelf) zijn object van aandacht. Mindfulness maakt het lesgeven makkelijker én leuker! Word zelf de mindfulness mentor voor jouw studenten!
DELEN: